KvK gaat strenger controleren op adressen handelsregister

Hankie van Baasbank, lid van de raad van bestuur van de Kamer van Koophandel (KvK), heeft  een oproep gedaan om eventuele onjuistheden in het Handelsregister door te geven aan de KvK (Meldingsformulier). Ook gaat de KvK met behulp van data-analyses op risico-adressen de kwaliteit van het Handelsregister verder verbeteren.


De KvK roept gebruikers van het Handelsregister op om eventuele onjuistheden in het Handelsregister aan haar door te geven. Jaarlijks krijgt de KvK circa 10.000 meldingen. De helft leidt tot verbeteringen in het register. Binnen 48 uur neemt de KvK een melding in behandeling. Afhankelijk van de complexiteit van de melding wordt het probleem binnen enkele dagen tot enkele maanden opgelost.


Verder gaat de KvK permanente data-analyses op risico-adressen uitvoeren. Het kan onder meer gaan om adressen waar de vestiging van een onderneming onwaarschijnlijk is en adressen waar veel en a-typische mutaties voorkomen.

Hoe komt het Handelsregister aan zijn gegevens en wie controleert dat?

Het overgrote deel van de gegevens in het Handelsregister is juist, omdat de meeste ondernemers hun opgaves op tijd en correct doorgeven. Als ze dat niet doen, is dat strafbaar (economisch delict). Economische delicten worden vervolgd door het OM of de Belastingdienst. Zo is dat wettelijk geregeld. De basisregel is dat een ondernemer een juiste opgave moet doen en de KvK checkt daarbij een aantal gegevens bij de registratie:

  • controle opgavebevoegdheid (inclusief identiteit) van de aangever en personen die bij een bedrijf worden ingeschreven. Hierbij geldt een fysieke legitimatieplicht met een geldig legitimatiebewijs. Als een notaris de opgave doet, controleert hij de identiteit;
  • controle juistheid opgave. Bij opgave van een bezoekadres dat afwijkt van het woonadres (dat wordt overgenomen uit de BRP), moet een huurovereenkomst of ander bewijsstuk worden overgelegd.
Voor een deel gaat dat automatisch omdat het Handelsregister direct is aangesloten op bijvoorbeeld de BRP (Basisregistratie Personen) en de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).

Waarom gebruikt nog niet iedereen het Handelsregister om meer te weten te komen over bedrijven?

Wij zien een toenemend gebruik van het Handelsregister. We maken het bovendien gemakkelijker met de handige KvK App Handelsregister, waarmee iedereen 30 keer gratis het Handelsregister kan inzien. Dat kan sinds 1 juli. Een handige app voor op je telefoon.

Wat doet de KvK verder met de resultaten van haar controles?

De KvK geeft signalen door aan de Belastingdienst van schijnzelfstandigheid en katvangers en andere zaken die niet goed lijken te zijn.
De KvK schrapt inactieve ondernemingen. In 2016 hebben we bijvoorbeeld mede op aangeven van de Belastingdienst ruim 24.000 inactieve ondernemingen uitgeschreven uit het Handelsregister.
Ook ontbindt de Kamer van Koophandel jaarlijks ca 4.000 inactieve rechtspersonen die niet meer aan hun administratieve verplichtingen voldoen. Denk aan rechtspersonen die geen jaarstukken deponeren, geen aangifte vennootschapsbelasting doen bij de Belastingdienst en/of niet meer bereikbaar zijn.

Reactie schrijven

Commentaren: 0