Belastingen

Als ondernemer krijg je met een aantal soorten belastingen te maken, dit verschilt per rechtsvorm, je hebt twee groepen:

 

Bij rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid (dus eenmanszaak, VOF, CV, Maatschap en Man-Vrouw firma) heb je te maken met:

 

 

Bij rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid (dus de BV, de NV en de stichting) heb je te maken met:

 

 

De omzetbelasting is voor alle bedrijven gelijk en werkt ook overal volgens hetzelfde systeem. Inkomstenbelasting geldt voor elke Nederlander, alleen hier zijn voor ondernemers een aantal bijzondere regelingen. Loonbelasting geldt voor iedereen die een salaris heeft, dus alleen werknemers en niet de ondernemer zelf, loonbelasting is een onderdeel van de inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting wordt betaald door vennootschappen en staat los van de ondernemer.