Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting (vpb) is uitsluitend van toepassing op rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid, dus de BV, de NV en de stichting. Deze bedrijven zijn afzonderlijke lichamen, er is dus een scheiding tussen de bedrijven en de eigenaren van het bedrijf. Bij de overige rechtsvormen zoals de eenmanszaak en VOF betaalt alleen de ondernemer inkomstenbelasting, bij de BV en de NV betaalt ook het bedrijf zelf belasting.

 

De vennootschapsbelasting betaal je over de winst van de BV of NV. Voor het berekenen van de winst zijn in grote lijnen dezelfde regels van toepassing als voor de winst uit onderneming bij de inkomsten belasting. Je trekt dus je kosten af van je omzet om tot de winst te komen, ook hier is het belangrijk zoveel mogelijk kosten op te voeren om daarmee je winst zo laag mogelijk te houden.

 

De aangifte vennootschapsbelasting moet je jaarlijks doen, direct na afloop van het boekjaar. Er zijn twee belastingschijven voor de vennootschapsbelasting, over € 200.000 aan winst betaal je 20% VPB over het bedrag aan winst boven de € 200.000 betaal je 25%.

 

Nadat deze belasting is betaald zit de winst belastingvrij in de BV, je hebt het als eigenaar dan nog niet op je privé rekening staan. Wil je als eigenaar de winst aan jezelf uitkeren dan moet je daar nog een keer belasting in box 2 over betalen (25%).

 

Stel je bent 100 % eigenaar van je eigen BV en ook de enige persoon die werkzaam is binnen die BV. De cijfers zien er bijvoorbeeld als volgt uit

Voorbeeld berekening vennootschapsbelasting

Je eigen salaris mag je dus ook als kosten opvoeren, anders zou je hier twee keer belasting over betalen, je betaalt hier namelijk al loonbelasting over. Als je de winst nu wilt uitkeren aan jezelf dan betaal je hier privé in box 2 nog eens 25 % belasting over, zie vorige paragraaf.

Berekening dividendbelasting

Effectief heb je dus € 13.600 (2 x 6.800) belasting betaald over € 34.000 dit is 40%.

 

Bij een winst van minder dan € 200.000 betaal je dus effectief 40% aan belasting om deze winst naar je privé rekening te krijgen, de winst boven de € 200.00 betaal je effectief 43,75% aan belasting over. Vergelijk je dit met een eenmanszaak dan moet je als ondernemer over je winst in box 1 belasting betalen. Uit de vorige paragraaf blijkt dat je over alle winst boven de  56.492 euro dan 52% moet betalen.

 

Als ondernemer van een eenmanszaak heb je wel de belastingvoordelen voor ondernemers, deze heb je in de BV niet. Op basis hiervan kun je ook ongeveer berekenen bij welke winst het belastingtechnisch voordeliger is om een BV op te zetten.

 

Je moet er hierbij vanuit gaan dat je jezelf het salaris van € 42.000 betaalt, dit is namelijk verplicht.

 

Stel dat je een winst maakt van € 170.000.

berekening belasting bv en eenmanszaak

Je ziet hier dat het verschil tussen het hebben van een BV en een eenmanszaak niet zo groot is. De belastingvoordelen bij de eenmanszaak wegen zo’n beetje op tegen het wegvallen van het hoogste tarief (52 %) bij de BV.

 

Maak je deze berekening echter met meer of minder winst dan wordt het verschil groter.

Berekening belasting bv en eenmanszaak minder winst

Je ziet hier dus duidelijk dat als de winst beneden de € 170.000 per jaar ligt, je in de eenmanszaak minder belasting betaalt dan wanneer je een BV hebt. Zodra de winst gaat stijgen dan wordt het juist gunstiger om een BV te hebben. Het omslagpunt ligt in dit geval bij ca. € 170.000 per jaar, dit is afhankelijk van de hoogte van ondernemersaftrek. Des te lager deze aftrek des te gunstiger het is om een BV op te zetten.

 

Je kunt als ondernemer zelf, of eventueel samen met je boekhouder, deze berekening maken en uitrekenen bij welke winst het gunstig is om een BV op te zetten. Je moet niet alleen naar het belastingtechnische aspect kijken, in de artikelen over over rechtsvormen is toegelicht dat naast de belasting ook de risicoafdekking een belangrijke afweging is bij het wel of niet opzetten van een BV.

 

Nog één groot voordeel dat niet uit deze berekening blijkt is dat je de winst ook in de BV kunt laten zitten. We zijn er nu steeds vanuit gegaan dat de volledige winst ook wordt uitgekeerd. Als je besluit de winst niet uit te keren dan betaal je alleen de vennootschapsbelasting, hierdoor hou je relatief veel geld over in de BV om mee te investeren.

 

In de eenmanszaak of de VOF moet je meteen over je gehele winst belasting betalen, hier kun je dus geen geld in het bedrijf laten zitten zonder volledig belasting betaald te hebben.

 

Mocht je veel investeringen willen doen dan is dit een extra voordeel van de BV, over winst die je maakt betaal je in de BV zelf namelijk nooit meer dan 25 % aan belasting, dit is een stuk minder dan de maximaal 52 % die je met een eenmanszaak of VOF moet betalen.

 

Let op, je moet ooit wel de belasting betalen als je de winst uit je BV wilt halen, dus je stelt in feite de belasting uit. Bij een groeiend bedrijf met veel investeringen kan het handig zijn om de belasting uit te stellen in plaats van geld te moeten lenen bij een bank.