Stichting

De stichting is rechtsvorm die in het leven wordt geroepen voor een bepaald doel. Dit kan bijvoorbeeld een goed doel zijn of een beheerstichting voor onroerend goed. De stichting mag wel winst maken, dit moet dat wel ten goede komen aan het statutair bepaalde doel.

 

Een stichting is belastingplichtig en betaalt vennootschapsbelasting indien er winst wordt gemaakt. De oprichters van een stichting mogen zelf niet een belang hebben in de winst. Je mag dus geen stichting oprichten waarbij het geld ten gunste van jezelf wordt uitgekeerd. Het doel moet altijd los staan van de oprichter.

 

Deze rechtsvorm zul je als ondernemer niet veel tegen komen.