Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting staat helemaal los van de omzetbelasting. Inkomstenbelasting is de belasting die je betaalt over je jaarlijkse inkomsten. De aangifte inkomstenbelasting doe je altijd één keer per jaar. Elk Nederlander is belastingplichtig voor de inkomstenbelasting en zodra je belasting moet betalen dan ben je ook verplicht aangifte te doen.

 

Inkomstenbelasting is altijd privé en wordt door personen betaald. Je krijgt dus als ondernemer geen inkomstenbelastingaangifte voor je bedrijf, maar een aangifte voor alle privé financiën en het resultaat uit je onderneming is hier een onderdeel van.

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ondernemers en niet-ondernemers, dit zijn twee afzonderlijke aangifteprogramma’s bij de belastingdienst.