Inkomstenbelasting voor particulieren

Als niet-ondernemer doe je elk jaar een aangifte waarin je alle inkomsten over het kalenderjaar opgeeft. Je mag hier een aantal aftrekbare kosten op in mindering brengen. Dit zijn bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek, ziektekosten, opleidingskosten etc. Alle inkomsten bij elkaar minus de aftrekbare kosten levert het belastbaar inkomen op. Over dit inkomen moet je belasting betalen.

 

Je aangifte doe je via het aangifteprogramma van de belastingdienst, dit kun je jaarlijks downloaden op de site van de belastingdienst. Hierin doorloop je stapsgewijs alle verschillende soorten inkomsten en aftrekbare kosten. Dit programma rekent voor je uit hoeveel je aan belasting moet betalen. Hoe dit systeem werkt gaan we nu uitleggen.

 

De inkomstenbelasting is verdeeld over 3 boxen:

 

  • Box 1 is inkomsten uit werk en woning, oftewel je salaris, winst uit onderneming, uitkeringen en het eigenwoningforfait, hierop mag je de aftrekbare kosten in mindering brengen;
  • Box 2 is inkomsten uit aanmerkelijk belang, hier krijg je mee te maken als je meer dan 5% van de aandelen in een BV bezit;
  • Box 3 is inkomen uit sparen en beleggen, hierin valt je vermogen, dus bijvoorbeeld spaartegoeden of een tweede woning.

In elke box betaal je een ander belastingtarief:

 

Box 1 is progressief belast op basis van een aantal schijven:

 

  • Schijf 1: over de eerste € 20.142 wordt 36,55% aan belasting en premies geheven;
  • Schijf 2: over de volgende € 48.365 wordt 40,85% aan belasting/premies geheven;
  • Schijf 3: over het meerdere boven in totaal € 68.507 wordt 51,95% belasting betaald.

Box 2 is belast met 25 % over je inkomsten in deze box

 

Box 3 wordt progressief belast over je vermogen in deze box, dit wordt berekend over het vermogen per 1 januari van het betreffende jaar. Het heffingsvrije vermogen is € 30.000 (partners € 60.000). De schijven in box 3 zijn:

 

  • Schijf 1: over de eerste € 70.800 (partners € 141.600) is het effectieve belastingpercentage 0,60%
  • Schijf 2: over de volgende € 907.200 (partners € 1.814.400) is het effectieve belastingpercentage 1,30%
  • Schijf 3: over het meerdere boven in totaal € 978.000 (partners € 1.956.000) is het effectieve belastingpercentage 1,61%

Loonbelasting

De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Je betaalt als je een salaris hebt maandelijks belasting over je salaris, deze belasting heet loonbelasting. Aan het eind van het jaar wordt dit verrekend met de aangifte inkomstenbelasting.

Dividendbelasting

Ook voor het uitbetalen van dividend kan overigens door de BV alvast belasting worden ingehouden, dit heet dividendbelasting en is ook een voorheffing op de inkomsten belasting.

Indien er een negatief bedrag uitkomt, je hebt dus al meer belasting gedurende het jaar betaald dan dat je had moeten betalen, dan krijg je dit bedrag terug. Je kunt alleen belasting terugkrijgen als je ook belasting hebt betaald. Heb je geen loonbelasting of dividendbelasting betaald en je komt toch negatief uit, door bijvoorbeeld een grote aftrekpost, dan krijg je niets terug.

Tip

Kijk bij de aangifte inkomstenbelasting goed naar mogelijke aftrekposten waarvoor je in aanmerking zou kunnen komen. Veel mensen vergeten hier bepaalde aftrekposten mee te nemen en daardoor betaal je meer belasting dan nodig is. De belastingdienst corrigeert dit zelf niet, dus geef je het niet op dan ben je het geld kwijt.

 

Een goede boekhouder weet welke regels je kunt toepassen en kan ervoor zorgen dat je zo weinig mogelijk belasting hoeft te betalen.