Maatschap

Een maatschap wordt vooral gebruikt door mensen die een vrij beroep beoefenen. Voorbeelden hiervan zijn artsen, accountants, therapeuten e.d. die samen een maatschap beginnen. In grote lijnen gelden dezelfde regels als bij de VOF. Ook hier is het van belang een samenwerkingsovereenkomst te sluiten.

 

Maten die bevoegd zijn voor bepaalde handelingen verplichten met die handelingen ook de andere maten voor een bepaald deel. Maten die onbevoegd zijn verplichten alleen zichzelf en niet de overige maten. Het is dus belangrijk te bepalen welke bevoegdheden de individuele maten hebben.

 

Een maatschap kun je inschrijven bij de Kamer van Koophandel tegen een eenmalige vergoeding van € 50,--. Het voordeel van een maatschap is dat je bepaalde kosten eenvoudig kunt delen, zoals een pand en secretaresses e.d. en dat je kunt schuiven met klanten waardoor je meer flexibiliteit in je agenda hebt. Ook kunnen verschillende maten verschillende expertise gebieden hebben, waardoor je als team meer kwaliteit kunt leveren.