Aangifte doen

In de boekhouding voer je alle facturen in en hierin reken je uit hoeveel je totaal aan btw moet afdragen en mag terugvorderen. Boekhoudprogramma’s doen dit standaard als je facturen op de juist manier invoert. Je doet dan vervolgens de aangifte op het ondernemersgedeelte van de site van de belastingdienst. Zodra je een bedrijf aanmeldt bij de belastingdienst krijg je een inlogcode met wachtwoord thuisgestuurd. Je krijgt een digitaal invulformulier en vult per btw-groep de omzet en af te dragen of te ontvangen btw in. De groepen zijn 21% af te dragen, 9% af te dragen, te vorderen btw (voorbelasting) enz.

 

Uiteindelijk verzend je de aangifte en hier komt meteen een bedrag uit dat je moet betalen of kunt terugkrijgen. Terugkrijgen gaat vanzelf, tenminste als je een rekeningnummer hebt doorgegeven aan de belastingdienst, hier krijg je een formulier voor opgestuurd. Betalen doe je via de acceptgiro die je per periode krijgt toegezonden. Je kunt over verschillende periodes aangifte doen:

Per kwartaal

Dit is de meest voorkomende aangifte periode, zodra je een bedrijf inschrijft betaal je standaard btw per kwartaal, dus vier keer per jaar doe je aangifte. Je moet de aangifte altijd doen in de maand na afloop van het kwartaal. De aangifte over januari t/m maart moet dus op de laatste dag van april binnen zijn bij de belastingdienst, dit geldt ook voor de betaling van de btw.

Per jaar

Deze optie is alleen voor kleine ondernemers, het criterium is dat je per jaar niet meer dan ongeveer € 1.900 euro aan btw hoeft te betalen. Als je hieraan voldoet mag je een jaarlijkse aangifte aanvragen. De meeste ondernemers gaan echter wel over dit bedrag heen en voor hen is deze regel niet van toepassing.

 

Mocht je wel onder het bedrag zitten dan is het niet per definitie verstandig om jaarlijks aangifte te doen. Het kan zo zijn dat je veel kosten hebt bij de start van je bedrijf en dus btw kunt terugkrijgen. Als je dan jaarlijks aangifte doet dan moet je een jaar wachten op dit geld. In dat geval is het wellicht verstandiger om toch per kwartaal aangifte te doen.

 

Daarnaast speelt ook de factor of je een boekhouder hebt of niet mee. Als je een boekhouder hebt dan betaal je deze per aangifte. Een totaalaangifte per jaar is goedkoper dan vier keer een deelaangifte. Het kan dus een kostenbesparing zijn om één keer per jaar aangifte te doen. Je kunt dit aanvragen door een brief naar de belastingdienst te sturen.

Per maand

Aangifte per maand is voor de wat grotere bedrijven die relatief veel aan btw moeten betalen. Op een gegeven moment krijg je bericht van de belastingdienst dat je boven de grens bent uitgekomen en moet je per maand gaan betalen. De belastingdienst wil hiermee voorkomen dat je per kwartaal een groot bedrag moet betalen, wat je misschien dan niet beschikbaar hebt. Door dit per maand te doen spreid je de betalingen, dit is voor de grotere bedrijven verstandig om te doen. Het omslagpunt voor maandelijkse aangiftes is ca. € 15.000 aan omzetbelasting per kwartaal.

Te laat aangifte doen of te laat betalen

Kijk uit bij het te laat doen van een aangifte of het te laat betalen van de aangifte. Je krijgt vrij snel een boete van 1% van de te betalen som. Mocht je een tweede keer “de fout” ingaan dan wordt de boete 5% van de te betalen som. Daarnaast kan het zijn dat de belastingdienst eist dat je maandelijks aangifte gaat ook als je niet zoveel omzet hebt. Mocht je een boekhouder hebben dan brengt dit nogal wat extra kosten met zich mee, ook is het niet eenvoudig terug te gaan naar kwartaalaangiftes als de belastingdienst je eenmaal op maandaangiftes heeft gezet, kijk hier dus mee uit.